۱۳۸۸ بهمن ۲۶, دوشنبه

این باور تلخ

اصلا مهم نیست که در طول بازداشت چند ساعته پسر کروبی، چه کسی و کجا او را این همه زده و شکنجه کرده اند؛ اصلا شاید مهم نباشد که اصل خبر حتی درست است یا نه ... مهم این است که خیلی راحت باورمان می شود که "بله؛ می شود گرفت ... برد ... زد ... توهین کرد ... کشت ... تکذیب کرد ... توجیه کرد" ... این "باور" است که باید کاری برایش کرد
*
دیگر پست امروز: عکس سیاه و سفید - 3