۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

تئوریزه کردن ترور / کاریکاتور هفته - 3

یکی دیگر از کاریکاتورهای یوری کوزوبوکین، کاریکاتوریست پرآوازه اکراینی ... "گاهی نوشته های روزنامه ای می تواند عین گلوله، خشاب تفنگی را پر کند؛ کنایه ای به تئوریزه کردن خشونت و ترور در برخی رسانه ها"