۱۳۸۸ بهمن ۲۶, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 3

زنده یاد بهمن جلالی در ترجیح عکس سیاه و سفید: "حواس بیننده به رنگ ها نمی رود و این طوری موضوع خودنمایی بیشتری دارد"

*