۱۳۸۸ بهمن ۲۳, جمعه

در بازار شام

در بازار شام هنگامی که اسیران اهل بیت را بر در مسجد جامع دمشق به پای داشته بودند، پیرمردی تحت تاثیر تبلیغات اموی خطاب به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: "سپاس خدایی را که شما را کشت و عوامل فتنه را از ریشه قطع کرد". امام سجاد علیه السلام وی را نصیحت و او وقتی حقایق را دریافت، توبه کرد.
.
*
دیگر پست امروز: کاش می شد چیزی نوشت ...