۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

الکی خوش


استاد دانشکده محیط زیست می گوید: "آلودگی خلیج فارس فاجعه انسانی به بار خواهد آورد." دکتر اسماعیل کهرم می افزاید: "آلودگی‌های ناشی از رها سازی پسماندهای صنعتی و کشاورزی بدون خنثی ‌سازی‌ مواد خطرناک آن، فاجعه‌ای انسانی را به ‌وجود خواهد آورد؛ در واقع با این روند چرنوبیلی تازه در کشور به وقوع می‌پیوندد."
*
چرنوبیل؛ نام یک نیروگاه اتمی است در شوروی سابق (جمهوری اکراین فعلی) که در سال 1365 با انفجار یکی از راکتورهای آن، دهشتناک ترین فاجعه تکنوژنیک انسانی در تمام تاریخ رخ داد. در اثر فاجعه چرنوبیل قریب به ۵ میلیون نفر آسیب دیدند، حدود ۵ هزار مرکز مسکونی در جمهوری روسیه، سفید اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیو اکتیو آلوده شدند. غیر از اوکراین، جمهوری روسیه سفید و فدراسیون روسیه، کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ، لهستان، بریتانیای کبیر و برخی کشورهای دیگر نیز اثرات فاجعه را احساس کردند. عوامل اصلی فاجعه انجام آزمایش بدون فراهم بودن شرایط، سطح پایین دانش امنیت هسته‌ای دانشمندان شوروی، سطح ناکافی ایمنی در راکتور و اشتباهات پرسنل اعلام شد (+)
*
وقتی برای "خلیج" و "خلیج ع رب ی" خواندنش طومارامضا می کنیم، عالم و آدم را به باد انتقاد می گیریم و همه تاریخ اعراب را یک سره به زباله دان تاریخ می ریزیم، تمبر چاپ می کنیم، به اسمش خیابان و کشتی می سازیم، کتاب و مقاله چاپ می کنیم؛ حالا هم ککمان می گزد؟ ... دلمان نه به حال این پهنه آبی زیبا و نه حتی برای خودمان نمی سوزد؛ الکی دل خوشیم به نقشه هایی که روی این خلیجِ برکت فقط نوشته باشد "پرشن گلف"؛ همین و بس.

*


عکس: غروب قشم