۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

روزهای پلنگ صورتی


این تصویر مربوط به کارتون پلنگ صورتی در سی و هفت ساله پیشه (1350). وقتی که پلنگ صورتی چمدونشو میبنده که بره سفر توریستی و چهار کشور رو انتخاب میکنه که یکیش ایرانه
منبع: یک ایمیل دریافتی