۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

یک بسم الله دیگر

بعد از سه بار فیل ترینگ وبلاگم در کمتر از سه ماه، با یک بسم الله دیگر، از امشب اینجا می نویسم ... فردا عاشوراست