۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

"مقابله با جنگ نرم"؛ نامی نو برای راهی کهنه

"جنگ نرم" نام دیگر "تهاجم فرهنگی" است؛ همان مشخصات، همان خطرها و هشدارها، همان جامعه هدف، همان آمران و عاملان و همان قربانیان. ایده مقابله با آن چه "تهاجم فرهنگی" خوانده شد با همه بند و بست هایی که بر پای "فرهنگ" و "الهه مدارا" نهاد، به هدف نرسید و حالا نامی نو برای راهی کهنه... و "عبرت" همچنان گران ترین متاع