۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

سبز و قرمز

این آقا درسته که "سبز"ه؛ ولی بیشتر "نظامی"ست؛ تازه در بلغارستان، "سبز" بودن که جرم نیست! کاریکاتور از Rumen Dragostinov از بلغارستان
*
آرس (کوبایی) هراس گرگ را از اتحاد شنل قرمزی ها نشان می دهد!