۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

غروب ده ساله


اولین مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی را برای ایران او از استرالیا با خود آورد؛ سال 67 بود؛ دانش آموز دبیرستان امیرکبیر زنجان بود. یک سال قبل از او علی اصغر خانبان از قزوین اولین مدال را با خود آورده بود؛ یک برنز از کوبا ... در شریف با معدل هایی درخشان لیسانس و فوق لیسانس الکترونیک گرفت و بعد عازم استنفورد آمریکا شد؛ یک فوق لیسانس دیگر و دکترای برق با نمراتی عالی در کنار مقالاتی ارزشمند در معتبرترین نشریات. اواخر سال 77 نشانه های سرطان بروز کرد و بعد کمتر از یک سال بعد، 15 آبان سال 78، درست ده سال قبل در چنین روزی، ایران، و جهان، یکی از نخبگان متواضع خود را در بیست و هشت سالگی اش از دست داد. او را با شکوه تمام در زنجان تشییع کردند و در مزار پایین زنجان به خاکش سپردند. یک خیابان در زنجان به نامش کردند؛ خیابان "امیراعلم غضنفریان" در اعتمادیه... حالا ده سال تمام است که میانه پاییز، زنجان خاطری غم آلود را با خود مرور می کند؛ در فراق فرزندی دانا و فروتن.