۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

خیابان صدرجهان


مردم زنجان، خیابان واقع در ضلع شرقی آستانه امامزاده سید ابراهیم را به اسم خیابان «صدر جهان» می‌شناسند. خواجه صدرالدين احمد خالدي زنجاني معروف به "صدر جهان" حدود هفتصد سال قبل، وزیر پرقدرت و زنجانی‌الاصل دربار مغول بوده. تابلویی که از چند سال قبل بر مدخل این خیابان از طرف شهرداری نصب شده، امّا اسم خیابان را «شهید محمدباقر صدر» نشان می‌دهد. محمدباقر صدر فقیه و مبارز شیعی عراقی بود که درست 34 سال قبل در روزی چون امروز (19 فروردین 59) توسط ماموران صدام حسین به شهادت رسید.
.
تلاش (رذیلانه) برای گم کردن و به فراموشی سپردن نام "صدر جهان" زیر نام "محمدباقر صدر" را، احتمالا باید ادامه تلاش سیستماتیک برای زدودن نام و آثار تاریخ‌سازان «ایرانی» و جایگزینی آن توسط الگوهای «مذهبی» تلقی کرد؛ اقدامی که چه بسا لطفی نیز در حق امثال شهید محمدباقر صدر محسوب نشود چنانکه هنوز مردم زنجان، به خیابان صدر جهان، «خیابان صدر جهان» می‌گویند.
.
.