۱۳۸۸ آبان ۱۰, یکشنبه

صفار هرندی و "تیان آن من" را فراموش نکنید


فروردین ماه سال 81، روزنامه کیهان در آستانه سفر رییس جمهور وقت چین به ایران سرمقاله ای به قلم صفار هرندی منتشر کرد که با واکنش گسترده ای روبرو شد. وی در این مقاله به صراحت از کشتار قریب به سه هزار دانشجو و مردم عادی توسط دولت کمونیستی چین در خرداد ماه سال 1368 حمایت کرده و آن را باعث قطع دخالت بیگانه در امور چین دانسته بود.
وی مکنونات قلبی خود را چنین ابراز کرده بود: "واقعه تلخ میدان "تیان آن من" که به ریخته شدن خون تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان چینی منجر شد اگر چه فاجعه ای انسانی باید به شمار آید اما از آن رو که این قاطعیت برخورد منجر به قطع دخالت بیگانه در سرنوشت بیش از یک میلیارد انسان چینی می شد به مثابه مرهمی بود که تلخی آن را باید به خاطر شفای بعدی اش تحمل می کردند و چنین هم شد ...".
صفار هرندی سه سال بعد وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد شد و اینک بعد از کنار گذاشته شدن "جالب" از کابینه، در دانشگاه ها به سخنرانی علیه اصلاح طلبان می پردازد. هر دو سخنرانی اخیر وی در دانشگاه تهران و خواجه نصیر با اعتراض دانشجویان به اغتشاش کشیده شده.

در همان ایام سید ابراهیم نبوی در مورد "اصلاحات الگوی تیان آن من" نوشت: "در این مدل ابتدا دانشجویان معترض را با تانک مورد بررسی دقیق و شدید قرار می دهیم تا جلوی آمریکایی شدن کشور را توسط اصلاح طلبان آمریکایی بگیریم. بعدا خودمان یواش یواش و با حفظ مصلحت کشور چین، کشور را آمریکایی می کنیم."!
*
عکس: یک چینی معترض به تنهایی در برابر ستون تانک ارتش سرکوب؛ میدان تیان آن من