۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

به دنبال برژنف


بعد از لنین، به ترتیب استالین با 29 سال، خروشچف با 11 سال، برژنف با 17 سال و آندروپوف رهبری شوروی را بر عهده داشتند ... ژورس مدودف، تاریخ نگار روس، می نویسد: "همان طور که خبر مرگ برژنف در عموم مردم شوروی احساسی برنینگیخت، انتخاب آندورپوف نیز اشتیاقی پدید نیاورد. نخستین لطیفه تلخی که در این مورد شایع گردید احتمالا بازتاب صحیح احساسات عمومی بود؛ "آندروپوف به روزنامه نگاری خارجی توضیح می دهد که وی اطمینان دارد مردم به دنبالش خواهند رفت و "آن ها که در پی من نیایند مسلما به دنبال برژنف خواهند رفت"! ..." آندروپوف فقط 15 ماه حکومت کرد