۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

بشر

شاید یکی از امتیازات بشر برای اشرف مخلوقات شدن، راه رفتنش روی دو پا بود و این که هر چه بزرگتر می شود قد می کشد به سمت آسمان؛ پهن و دراز نمی شود به موازات زمین؛ به موازت خاک؛ مثل گاو و گوسفند و کرگدن