۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

چرا تحریم ایران توسط تویوتا "خیلی" مهم است؟


تحریم تویوتا علیه ایران "خیلی" مهم است، نه از آن رو که اگر "تویوتا" به ایران "تویوتا" نفروشد، "مقامات" می مانند بی ضد گلوله یا "مردم" می مانند بی پراید و پیکان و موتور سی جی 125؛ که اصلا تویوتا در این دو جایگاه ورود موثری نداشته ... نه، مهم است فقط به این خاطر که یک شرکت خودروسازی که می داند الی ماشاالله رقیب دارد که فوری جایش را بگیرند، و اصلا اگر خودش را قاطی ماجرا نمی کرد، کسی شاکی اش هم نمی شد، حالا می خواهد بگوید "حاجی انا شریک"! بوی غنیمت خورده به مشام این شرکت معظم صنعتی دنیا. اگر تا قبل از این، راست و دروغ چنین گفته می شد که شرکت های ذی مدخل خارجی در برابر تحریم مقاومت می کنند، حالا "تویوتا" رسمی را در این همهمه کم نظیر اخیر "تحریم"ها پایه می گذارد که در آن شرکت هایی که ملزم به معامله نکردن با ایران "نشده اند" نیز "دواطلبانه" عطای تجارت با ایران را به لقایش می بخشند؛ و این خیلی مهم است. سهم ما از تجارت جهانی، هم سنگ و شأن جمعیت و ذخایر مادی و معنوی کشور نیست، همین باریکه ها را هم که ببندند، یک "کره شمالی دیگر" این بار در خاورمیانه بازتولید می شود ... "وضعیت امروز نسبت به آینده خیلی بهتر است"؛ این را یک وبلاگ نویس نوشته بود؛ چند ماه قبل.