۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

گل و درد

چند وقتی است هفته ای دو بار، و هر بار قدری بیشتر از یک ساعت با دوستان فوتبال می زنیم در زمین آسفالت؛ شب ها. برای منی که از ورزش سال ها دور بوده ام و آخرین باری که توی سالن فوتبال بازی کردم در سه سال قبل، سرم گیج رفت و از زمین بیرون رفتم، دیشب شب شانس بود؛ هفت – هشت تا گل زدم! چندتایی هم پاس گل دادم. با هد که اصلا یادم نمی آد کی گل زده بودم؛ گل زدم! همه حیران بودیم از این درخشش! ... شب اما از شدت درد ساق پا نمی توانستم بخوابم. صبح هم که از خواب بیدار شدم، روی پاشنه ام نمی توانستم راه بروم!