۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

چرا به زندانیان فقط روزنامه کیهان می دهند؟

بارها در خبرها آمده که زندانیان سیاسی بعد از سپری کردن مرحله اول ایزوله شدن و قطع ارتباط مطلق با خارج از زندان، تنها موفق به دریافت و مطالعه "روزنامه کیهان" می شوند. این قطعا به این دلیل نیست که روزنامه های دیگر را به زندانبانان نمی فروشند یا این که زندانیان در دوره اولیه ایزوله شدن، سواد خواندن دیگر روزنامه ها را از دست می دهند. این اتفاق می تواند به دلایل زیر باشد:
اول: کیهان را از اساس برای شرایط زندان چاپ و منتشر می کنند؛ حتی کیهانی که در دکه های روزنامه فروشی به فروش می رسد با نیت ارسال به زندان ها چاپ شده ولی چون هنوز بین تیراژ این روزنامه و تعداد زندانیان سیاسی تعادلی برقرار نشده نسخه های اضافه را داخل شهرها می فرستند تا کسانی که مایلند آمادگی کسب کنند!
دوم: از کیهان به عنوان ابزار تعزیر و شکنجه استفاده می شود
سوم: کسانی که در کیهان مقاله می نویسند دو شغله اند؛ و وقتی سر کار دوم می روند روزنامه را هم با خود می برند!