۱۳۹۷ آذر ۲۸, چهارشنبه

⚫️ صاحب دوچرخه بالاخره نیامد ...


حدود «50 سال قبل»، مأمور شهرداری زنجان که برای ساماندهی کوچه آمده بوده، دوچرخه «حاج‌حسن نعلچگر» را پرت کرد و دوچرخه شکست. مأمور برای جبران، دوچرخه نو آورد و بی‌حرفی گذاشت و رفت. حاج‌حسن گفته بود حق من دوچرخه‌ی نو نبود ... هر چه گشته بود، مأمور را نیافته بود. او هیچ‌ وقت سوار آن دوچرخه نشد ... حاج حسن نعلچگر هر روز صبح هنگام باز کردن مغازه‌اش دوچرخه را جلوی مغازه می‌گذاشت و عصر، موقع بستن مغازه، دوچرخه را به داخل می‌برد، کاری که نیم‌قرن ادامه داد ...

صاحب دوچرخه اما بالاخره هم نیامد، حاج‌حسن نعلچگر هم، دیروز، در سن  81 سالگی از دنیا رفت.
دنیا بدون حاج‌حسن نعلچگر، دنیای بدتری است ...

روحت شاد پیرمرد امانت‌دار.


▪️ پیوند به یک گزارش: +هیچ نظری موجود نیست: