۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

روزهای انقلاب

🔺 عکس از روزهای انقلاب در زنجان (عکاس: نعمت‌اله صفاری)

در توضیح آن نوشته‌اند: «مراقبت نیروهای نظامی و انتظامی از مجسمه شاه در وسط میدان پهلوی سابق بوسیله سیم خاردار.»

روی عکاس به‌سمت سبزه‌میدان است.

یک‌ماه قبل، همین‌جا، برای شب‌های متوالی، محل استقرار تعداد انبوه نیروهای ضدشورش بود.