۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

توهین‌های خبره جوان


 

ابوالقاسم دولابی، نماینده استان زنجان در مجلس خبرگان، در سلسله جلسات دوره‌ای خود موسوم به تفسیر موضوعی قرآن کریم گفته است:

 

«وعده‌های ابلیس فریبنده و دروغ است ... اگر ما به زیر چتر کسی که وعده دروغین می‌دهند، برویم همانند این است که زیر چتر ابلیس رفته‌ باشیم ... عجیب است که در این دوره از انتخابات ما می‌بینیم وعده‌هایی که چهار سال قبل داده شده بود به صراحت انکار می‌شود در حالی که فیلم‌ها و تصاویر این وعده‌ها موجود است و جالب‌تر آن که وعده‌های 100 روزه باز توسط کسانی داده می‌شود که 100 روز از عمر دولتشان باقی است.»

 

این‌ها، توهین آشکار به روحانی است؛  نشاندن ابلیس در کناری و سپس با استناد به فیلم و تصویر و متنی که تحریف شده، نشاندن رییس‌جمهوری در کناری دیگر برای خلق شباهت، در این استان و در این سطح بی‌سابقه بوده است. با کم و بیش‌اش نمایندگان این استان درمجلس خبرگان، همواره ماخوذ به حیا بوده‌اند و پا را از گلیم اخلاق چنین درازتر نکرده بودند. جناب دولابی باید که آرامش خودش را حفظ کند و برای قدرتِ دنیای کسی و کسانی، چنین جایگاه حقوقی خود و شأن جلسات قرآنی را تخریب نکند و از نردیان دین برای رفقای هم‌جناحی، پل پیروزی نسازد. مضاف بر این همه، حتی بر فرض این‌که روحانی خلف وعده کرده باشد، حضرت دولابی حاضر است همه بدعهدها را زیر چتر ابلیس ببیند یا فقط در این فقره، لذت و نفع جناحی و چتر ابلیسی آرمیده است و برای الباقی موارد، سکوت توصیه می‌شود؟!

 


پست‌های مرتبط به این یادداشت:

https://t.me/mmoeeni1/1179

https://t.me/mmoeeni1/1333