۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴, جمعه

برای این که تو برقصی
این انیمیشین فوق‌العاده است؛
چرخه تحمیق از همه جا بی‌خبران: همان پیاده‌نظام؛ با حضور فرماندهان ارشد و رسانه‌های آماده به کار،
برای خوشامد کسی که دوست دارد با کنار هم قرار دادن تصویر و خاطره رفتگان، مدام موزون بچرخد، و باز بچرخد.
.
.