۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

شعر جمعه – 37


دروغ می‌گویند حاکمانِ کینه زادِ ذلیل
که نه نماز می‌شناسند
نه سبحانک ‌الذی ...!
.
به کدام دیار
کدام ستاره
کدام سکوت ِ بی‌گریه بگریزم؟!
.
.

سید علی صالحی
.
.

هیچ نظری موجود نیست: