۱۳۹۵ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

ابری که بود
تا نزدیکی‌های ظهر خیلی باران بارید ... بعد انگار کسی آمد و گفت: ابرها بروند.
یک ابری بود که انگار به دور خودش پیچیده بود؛ فرق داشت با بقیه ... او هم رفت؛ اما پرشکوه، اما به یاد ماندنی.
.
هیچ نظری موجود نیست: