۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

باران می‌شود، روزی در دوراین ابرهای کوچکی را که دیرتر از قافله باران به آسمان شهر می‌رسند، دست کم نگیرید، تحقیر نکنید؛ تنبلی نکرده‌اند، فقط "تنها" هستند. حتما جایی، قدری دورتر، به شکلی دیگر، آن باران‌شان را برخواهند گرداند. مگر لازم است که همه باران‌ها را ما با چشم خودمان ببینیم که باور کنیم «هیچ ابری، حتی کوچک، حتی تنها، تا همیشه ابر نیست»؟
.
.
عکس: امروز