۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

از کوه به کوه
معلوم نشد کوه به ابری که از شمال آمده و از روی سرش رد می‌شد، چه گفت ... روز بعد، سینه کوهی دیگر در جنوب، شقایق رو به آسمان خندیده بود ... ابر باران شده بود بر سر کوه جنوب.
.
.
عکس: پریروز