۱۳۹۴ دی ۲۶, شنبه

وجود مبارک دشمن


سربازان آمریکایی در ماجرای «جزیره فارسی» تحقیر شدند؛ این را به خصوص در عکس و فیلم‌هایی که نشان می‌دهد زانو زده‌اند و دست‌هایشان را روی سرگذاشته‌اند، می‌توان دید. ماجرا زود خاتمه یافت ولی همان‌طور که انتظار می‌رفت، منتقدان و مخالفان دولت اوباما بسیار از آن وضع آشفته شده‌اند.
"تحقیر کردن - تحقیر شدن" دور مطلوب ستیزه‌جویان است؛ تحقیر که "می‌شوند" کار و اشتغالی یافته‌اند: از فرصت‌ها استفاده می‌کنند، یا فرصت خلق می‌کنند تا این بار تحقیر "کنند"؛ بعد سوی این دور عوض می‌شود تا آن دیگری همین کار را تکرار ‌کند. ستیزه‌جویان "تکریم" خود را در "تحقیر" دشمن تعریف می‌کنند؛ این طور می‌شود که وجود دشمن «مبارک» می‌شود و مایه «برکت» هم که باید حفظ شود! در این دور، همه می‌فهمند چرا «صلح» و «لبخند» و «دیپلماسی» این همه بدخواه دارد؛ آن‌ طرف و این طرف.