۱۳۹۴ دی ۱۳, یکشنبه

عکس از روبرونور خورشید و سفیدی وسیع برفِ وسیع، مجال نمی‌داد روبرو را نگاه کنی. اما افق معلوم بود بسیار زیباست. موبایل را بالا بردم و بدون این که اصلا ببینم، کادر چه هست و نیست، صفحه را لمس کردم و عکس گرفتم. نتیجه شد یکی از بهترین عکس‌های موبایلی من به قرار زیر:

**