۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

آقای توکلی! چقدر دیر و دورید

آقای توکلی! گفته اید که "احمدی نژاد دچار استبداد رأی شده است". چقدر خبرها دیر به دستتان می رسد! ... می خواهم بگویم همان اسفند سال 87 که میرحسین از آمدنش برای انتخابات ریاست جمهوری گفت، باید خاک پایش را سرمه چشمانتان می کردید که بیست سال عافیت و سکوت و خوشی را، و به طعنه رفقایتان: "بیست سال نقاشی کردن" را کنار گذاشت تا در این کمتر از یک سال و نیم گذشته، در پایان هفتمین دهه عمرش، این هم فحش و بی حرمتی را، این همه حبس مشاوران و یاران اش را، این همه دروغ و توهین را، این همه کور کردن ریزترین روزنه ها به سوی هوادارنش را تاب بیاورد تنها به این دلیل که در پیشانی اصولگرایانی چون شما خوانده بود که آن قدر موس موس می کنید و سماق مصلحت می مکید، که از "جمهوری اسلامی" جز نامی خشک و دافع هر آن که اسلامیت و جمهوریت توأمان را می خواهد، بر تارک تاریخ باقی نماند و همه نهادهای کشور زیر مصمّمات رییس قوه مجریه واژگونه شوند ... چقدر دیر و دورید آقای توکلی! دیر جنبیده اید و آن که را به هنگام جنبید، تنها گذاشتید