۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

صدای شکستنخیلی‌ها، درد را با شنیدن صدای شکستن آرام می‌کنند؛ شکستن چیزی، شکستن کسی.
هنوز هیچ آماری در دست نیست؛ آنهایی که دلشان می‌خواهد صدای شکستن چیزی را بیرون از استخوان‌ها و پوست تن خودشان بشنوند بیشترند یا آن‌ها که که خود را می‌شکنند، خود را نابود می‌کنند؛ استخوان و پوست تن و روح خود را.