۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

Ghost Dog: The Way of the Samurai


گاهی اصلا معلوم نیست چرا باید حسودی کسی را بکنی، یا معلوم هست و نمی‌خواهی اعتراف کنی و گاهی هر دو؛ معلوم هست و نیست

مثل حسودی به آقای  Ghost Dog