۱۳۹۴ تیر ۸, دوشنبه

مصطفی ملکیان در «اندیشه پویا»


مجله اندیشه پویا، متن سخنرانی‌های ماهیانه مصطفی ملکیان را در موسسه سروش مولانا منتشر می‌کند.
.
در شماره 26 این مجله (خرداد 94)، این مجله سخنرانی وی را درباره «فایده، ضرورت، آثار و نتایج خودشناسی» منتشر کرده است که در آن، از جمله  می‌خوانیم: «وقتی سقراط می‌گفت خودت را بشناس، هم به خودشناسی به مثابه مهارت توجه داشت و هم به خودشناسی به مثابه فضیلت اگر چه تاکیدش بر فضیلت، بسیار بیشتر از مهارت بود. سقراط معتقد بود انسانی که خودشناس نیست نه تنها فاقد فضیلتی است بلکه فاقد مهم‌ترین فضیلت است. به نظر سقراط اگر خودت را نشناسی، هر چه را که بشناسی سر سوزنی برای تو سومند نیست و اگر خودت را بشناسی، اگر چیز دیگری هم نشناسی زیانی نکرده‌ای.»
در این متن این را هم می‌خوانیم که ارسطو سوال «خودت را بشناس» سقراط را به «انسان را بشناس» تغییر داد؛ سوالی که برخلاف سوال اول که بیشتر مورد اعتنای عرفا قرار گرفت، مورد توجه فلاسفه شد.
.
اندیشه پویا اعلام کرده که نسخه اینترنتی مجله از www.fidibo.com قابل دسترسی است.
.

.