۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

جاده


*
حسابش را بکن؛ جاده همین‌طور صاف می‌رفت و می‌رفت و ما را با خودش می‌برد توی دل ابرها؛ «ابرها» این آیه‌های دوستی زمین و آسمان.
.
.
عکس: گردنه پاپایی - زنجان