۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

تفکیک جنسیتی مظلومان آمریکا
عکس: تلاش قابل تقدیر معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه زنجان برای تفکیک جنسیتی مظلومان آمریکا
.
سمت راست: اصل عکس؛ سه مسلمان مقتول در چپل هیل (کارولینای شمالی) آمریکا  - سمت چپ: بنر نصب شده در شهر
.