۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

مهمان

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانع اند
و اندکی سکوت


* حسین پناهی
**
این اسمس را دیروز حسن آقا برایم فرستاد. دیشب وقت فراغت من هم برای دوستان اهل دل و صفا فرستادم و از قضا، بی دقت، به عزیزی که امشب از زنجان مهمانمان خواهد بود! ... در جواب برایم نوشت: "با منی؟ مهمون ِ با دردسر" ... خیلی خجالت کشیدم کلا