۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

فضای پلید

آدم حس می کند فضای ذهنی برخی سیاست پیشگان کشور پلیدتر و بی پرواتر از آن بوده که تصورش می شد؛ خط قرمزی برای حریمی جز حریم قدرت خود قائل نیستند. امام جمعه تهران اگر می خواهد ژرفای شرعی و واجب بودن اطاعت از رهبری را تبیین کند، چه دلیلی دارد از همسر احمدی نژاد مثال بزند و بگوید که اگر رهبری همسر احمدی نژاد را طلاق بدهد، او نمی تواند به همسرش دست بزند؟!(+) فکر نمی کنند همسر و فرزندان و بستگان احمدی نژاد چه حالی می شوند چنین مثالی در مهم ترین نمازجمعه ام القرای جهان اسلام (!) فریاد می شود؟ آن ها صاحب کدام گناهند؟ حتی اگر شخص احمدی نژاد شاگرد اول کلاس فروپاشاندن حرمت ها باشد، گفتار امام جمعه تهران محکوم است.