۱۳۹۳ اسفند ۲۱, پنجشنبه

باران بندربندر، باران کمتر از خیلی جاهای دیگری می‌باریده، می‌بارید و خواهد بارید ... هر باری که راه آسمان به زمین، خیسِ باران می‌شد؛ دوربین به دست می‌دویدم بیرون عکس بگیرم، فضای سبز و درخت و گل‌های خوبی بود اطراف دفتر کارمان ... الان هفت – هشت ماهی است از بندر و از محل کار در بندر دور شده‌ام. پریروز که باران گرفته بوده، همکاران سابق فیلم گرفته‌اند و برایم فرستاده‌اند: به همان رسمی که بود، با صدا و بوی باران آمده‌اند بیرون و کسانی عزیز از همکاران، مدام یاد مرا می‌کنند که همیشه از باران و اثر باران عکس می‌گرفتم ... چقدر خوب بود، چقدر حالم خوب شد.
.
.