۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

بانو


به یکی از خواستگارهایت که قلبش توان دوست داشتن داشته باشد، بله را بگو. من می‌شنومش هر جا که باشم ... خیالت راحت باشد، تفنگم را بر نمی‌گردانم طرف سینه‌ام. می‌زنم به کوه، و وقتی پایین می‌آیم که کار از کار گذشته باشد. اگر بهار باشد که گل‌های کوهی باز شده باشند، می‌گویم با بله‌ی بانو دنیا شکفته. یک مشت خاک از زمین بر می‌دارم می‌گویم این هم سهم من. عدالت یعنی همین. بعضی مردها برای رنج کشیدن به دنیا می‌آیند. حتا وقتی که به نظر بقیه، همه چیز داشته باشند.
.
.

نار بانو (از "شرق بنفشه") – شهریار مندنی‌پور