۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

فرفره‌های ساحل

حوالی پنج بعدازظهر دیروز رفته بودم کنار دریا برای عکاسی. شهرداری چند تا فرفره آهنی کاشته کنار ساحل که خیلی وقت‌ها، خیلی‌هایشان نمی‌چرخند به دلیل مسیر وزش باد. عکس گرفتم و یک فیلم کوتاه ... فیلم گرفتنی کسانی از بزرگ و کوچک آمدند داخل کادر و تا لب ساحل رفتند؛ از قضا خوب شد ...
این روزها بندر داغ است؛ ساحل مشتری بیشتری دارد. فرفره‌های کنار ساحل به قدر همسایگی با ساحل خوش‌شانس هستند، ولی این همه راه نیست؛ باید که باد هم موافق باشد.

.