۱۳۹۳ شهریور ۳۱, دوشنبه

موزه‌هایی که تخریب شد
احتمالا یکی از احمقانه‌ترین کارهایی که طی سالهای اخیر در حوزه حفظ یاد و خاطره سالهای جنگ با عراق و "دفاع مقدس" صورت گرفت، یکسان‌سازی مزار شهدا بوده باشد!
مزار تک تک شهدا، چه از لحاظ شکل سنگ قبور و متن‌های نوشته شده بر آنها، و چه به لحاظ عکس‌هایی که خانواده‌ی شهدا پشت قاب‌ها گذاشته بودند، آثاری با ارزش بودند که روح و فضای سالهای جنگ را با خود داشتند و به مثابه موزه‌ای گران‌بها می‌توانستند روشنی بخش دل و دیده‌ها باشند.
اینک این سرمایه‌های معنوی بی‌نظیر را احمق‌وار بر باد داده‌اند و این مایه بسی افسوس است.
.
.
عکس: مزار شهدای زنجان