۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

شعر جمعه – 27

...
ما کار و دکان و پیشه را سوخته‌ایم
شعر و غزل و دو بیتی آموخته‌ایم
در عشق که او جان و دل و دیده ماست
جان و دل و دیده؛ هر سه را سوخته‌ایم
...
مولوی