۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

چرا سریال امام "راستگو" ساخته نمی شود؟


متوجه شده اید تا حالا درباره زندگی امام صادق فیلم و سریالی ساخته نشده جایی که حتی برای اصحاب کهف و یوسف نبی و "مختار" سریالی چنان پرهزینه و سنگین ساخته اند؟ انگار که دانستن از زندگی آن امام برای مردم، اهمیتی در حد فرازهای زندگی پر خون و خونریزی مختار نداشته! و این در حالیست که آن امام را رییس مذهب جعفری (شیعه) می خوانند و روز شهادتش (امروز) مثل روز شهادت امام علی، امام حسین و امام رضا علیهم السلام تعطیل رسمی است. غریب نیست؟ ... اگر تا حالا درباره اش فکر نکرده اید، فکر بکنید خب! این که لقب خاص امام، صادق (راستگو) بوده شاید کمکی بکند! سایه سنگین مناظرات "علمی" بر زندگی امام در این دوری گزینی از پرداختن به زندگی امام مهم نبوده؟
.
"در دوران درخشان امامت امام صادق و در برابر فلسفه يونان،  کلام و حکمت اسلامی رشد کرد و فلاسفه و حکمای بزرگی در اسلام پرورش يافتند. امام به بسیاری از شبهات دینی پاسخ دادند. شيعه مي رفت که نابود شود و اسلام راستين به رنگ خلفا اموی و عباسی درآيد. در چنين شرايط دشواری، امام دامن همت به کمر زد و به احيا و بازسازی  معارف اسلامی پرداخت و مکتب علمی عظيمی به وجود آورد که محصول و بازده آن، چهار هزار شاگرد متخصص در رشته های  گوناگون علوم بودند که در سراسر کشور پهناور اسلامی آن روز پخش شدند"(+).
.
"شبهه‌كنندگان مي‌دانستند در خدمت امام كه بروند، نه تحقير مي‌شوند نه مهرحماقت ‌مي‌خورند و البته نه تأييد مي‌شوند و لذا حضرت سعی می‌فرمودند فضای علمی در جلسه برقرار کنند. طرف حتي در طواف كعبه مي‌آمد خودش را به شانه امام مي‌زد بعد شروع‌مي‌كرد اشكال‌كردن. امام مي‌گفتند: بعد از طواف بيا بنشينيم با هم صبحت‌كنيم. بعد از طواف هم مي‌نشستند باحوصله با هم صبحت‌مي‌كردند؛ بله باحوصله. مگر يك عده‌اي به نام خون‌خواهی شهداي كربلا نيامدند از مردم بيعت ‌گرفتند ولي نتيجه‌اش را سُفّاح و منصور عباسي بردند؟ چون معرفتی که بتوانند امام معصوم را از مدعیانی چون عباسیان بشناسند نداشتند. جامعه‌ی سیاست‌زده نمی‌تواند درست فکر کند، اول باید به آن کمک کرد تا درست فکر کند"(+).
.
.
.