۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

بر صدر، با قدر


وزیر حقیر علوم دولت ِ دهم (کامران دانشجو)، اواخر مرداد دو سال قبل (89) دکتر یوسف ثبوتی را با وضعی تحقیر‌آمیز و ناراحت‌کننده از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان برکنار کرد(+)، یک سال بعدتر (میانه مرداد سال 90) هم دکتر غلامرضا اعوانی را، به طریق مشابهی، از ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران(+).
.                                      
دیروز که اعضای شورای عالی مركز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اندیشكده های مرتبط با آن با مقام رهبری دیدار كردند(+)، برایم خیلی جالب بود که  این دو، دکتر اعوانی و دکتر ثبوتی، در صدر مجلس و در کنار رهبری نشسته بودند و البته دکتر ثبوتی هم یکی از سخنرانان بوده. کاش همچنان و در عمل نیز زخم‌خوردگان از تنگ نظری حاکم بر دانشگاه‌های کشور، بر صدر نشینند و قدر بینند.
.
.