۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 141استعفای ادوارد هشتم، پادشاه انگلستان، از مقام سلطنت در سال 1936 (1315) از مهمترین وقایعی است که در آستانه جنگ دوم جهانی در اروپا اتفاق افتاد. علت استعفای ادوارد هشتم از مقام سلطنت اصرار او به ازدواج با یک بیوه زن آمریکایی به نام خانم «والیس سیمپسون» بود که دولت وقت انگلستان به ریاست استانلی بالدوین با آن مخالفت کرد. در پی این استعفا برادر کوچکتر پادشاه مستعفی، به نام جرج ششم (پدر ملکه الیزابت؛ ملکه فعلی بریتانیا) به پادشاهی رسید. ادوارد هشتم که پس از استعفا از مقام سلطنت به لقب «دوک آف ویندسور» ملقب شد، نخستین و شاید آخرین پادشاهی است که میان عشق و تاج و تخت سلطنت، عشق را برگزید و تا پایان عمرش در سال 1972 (1351) به همسرش وفدار ماند. همسر او نیز چند سال پس از مرگ شوهر، درگذشت.
.
.