۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

ناگهان معاون قانون اساسی


یک سال مانده به پایان کار دولت دهم، دیروز احمدی نژاد، محمدرضا میرتاج الدینی را به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد! ... محمدعلی ابطحی اسفندماه گذشته که احمدی نژاد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را احیا کرد، نوشته بود: «این هیئت در ماه های اولیه دوره اول آقای خاتمی و با تولیت و پیگیری شخصی ایشان ایجاد شد. در ۸ آذر ۷۶، وقتی که آقای خاتمی در اوج بود و برای خودش و دولتش نگرانی نداشت. این دلیل دیگری است که طرح بحث احیای قانون اساسی به خاطر حقوق دیگران بود و نه برای دفاع از دولت. طرح موضوع احیای قانون اساسی در سالهای پایانی هشت ساله از سوی آقای احمدی نژاد اگرچه دیر هنگام است ولی میمون است. اما اینکه در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد، این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت»(+)