۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

مدرس سراغ دارید؟


"امثال مدرس ها را سعی کنید به مجلس بفرستید"(+) ... یادش به خیر باد؛ این حرف "اصیل" انقلاب از زبان امام خمینی بود، که حتی مدت ها زینت بخش پوسترهای تبلیغاتی می شد ... که حالا اما لابد یادآوری اش هم می تواند به مصلحت نباشد، به فحش و تهمت بسته شوی، اصلا عین خطر باشد؛ که زود کسانی بگردند ببینند مگر بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیشانی نظام، رضا شاه دیده بود که مدرسی بخواهد سنگ جلوی پایش باشد و بعد از مردم بخواهد که "سعی" کنند امثال مدرس ها را به مجلس بفرستند؟ مدرسی که به ترسیده ها از رضاخان گفته بود: "مگر شما ضعف نفس دارید. این حرف ها را می زنید و در پرده سخن می گویید. ما بر هر کسی قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترسی نداریم. ما قدرت داریم پادشاه عزل کنیم، سئوال کنیم، استیضاح کنیم" ... کسی چه می داند شاید رهبر فقید انقلاب فقط دل شوره داشت از مجلسی که حتی یک مدرس نداشته باشد که وقتی پا به مجلس می گذاشت، تازه مجلس، مجلس شود: "وقتی مدرس در مجلس نبود، انگار مجلس هم نبود و گویا همه منتظر صحبت کردن او بودند"، "منزلش یک منزل منحصر از حیث ساختمان و زندگی اش، یک زندگی مادون عادی. در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود؛ کرباسی که باید از خود ایران باشد می پوشید"، "این عالم  با جسمی نحیف، روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفای حقیقت و زبانی چون حیدر کرّار، رویارویشان ایستاد، فریاد کشید، حق را گفت"، "مدرس از "هیچ کس" نمی ترسید"(+) ...
.
"مدرس"ی در مجلس شورای "اسلامی" سراغ دارید شما؟ چطور می شود "سعی" کرد مدرسی را به مجلس شورای اسلامی فرستاد؟ می خواهیم گوش به حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی بدهیم
*
پ.ن: می دانید روز شهادت آیت الله مدرس (ده آذرماه)، روز مجلس نامگذاری شده؟ ... تلخ بخندید لطفا
.
.
.
لینک های مرتبط از همین وبلاگ:
روح مدرس شاد، بالاخره مجلس هفتم تمام شد(+)
مدرس گونه بودن، سال هاست مرده(+
.
.