۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

چهارپاره – 51


(1)
همزمان با اعلام عبور تلفات ناآرامی ها در سوریه از مرز پنج هزار کشته، مجلس شورای اسلامی موافقت نامه تجارت آزاد با سوریه را تصویب کرد(+)
.
(2)
دارد کارد به استخوان همه می رسد؛ ساکت های دیروز حتی. وزیر بهداشت گفته: "اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه های نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را 2 هزار و 480 میلیارد تومان افزایش داده است ... این در حالی است که تاکنون حتی یک ریال از ده درصد تعیین شده در قالب هدفمندی یارانه ها و یا در قالب 3 میلیارد دلار نفت دریافت نکرده ایم"(+). رییس اتاق بازرگانی کشور هم جرات کرده و گفته: "به اندازه کافی از سیاست زدگی در مباحث اقتصادی صدمه خورده‌ایم"(+)
.
(3)
روزنامه های بندرعباس می توانند الگوی محافظه کاری باشند. حالا حتی بین خبرها و تیترهای روزنامه های بندرعباس هم می شود خبرهای بد پیدا کرد. یکی نوشته: "نیروهای مسلح 26 میلیارد تومان به شرکت توزیع برق هرمزگان بدهکارند ... شرکت توزیع فقط ده درصد نقدینگی دریافت کرده و اصلاح شبکه برق با چالش جدی روبرو شده". همان به نقل از آقای نماینده نوشته: "بعد از سی سال این مایه شرمندگی است که خواسته روستاییان دو تانکر آب باشد"(+). دیگری تیتر اول کرده: "افزایش نرخ حمل و نقل، کام کشاورزان را تلخ کرده"
.
(4)
این اقتصاد درمانده حالا می خواهد با بشار اسد ِ درمانده، تجارت آزاد داشته باشد. مجلس خوب قانونی تصویب کرده؛ در و تخته خوب جور هم پیدا کرده
.
.
.