۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

روزی روزگاری راستگویی


قهرمان ِ "فردریش نیچه" در کتاب "چنین گفت زرتشت"، زرتشت، پیامبر ایرانی، است. او این شخصیت را در این کتاب پرداخته، خلق کرده. از او "پیامبر" بودن و "ایرانی" بودنش را نگاه داشته و از زبان او و اطرافیانش حرف ها گفته که حالا و حدود 130 سال بعدتر هم، هنوز خارق العاده است (قبلا: اینجا)
.
در جایی از کتاب، صفحه 71 ترجمه داریوش آشوری، نیچه از زبان زرتشت می گوید: "راستگویی و تیزچنگی در کمانگیری": این هر دو در چشم ِ ملتی که نام من از ایشان است، گرامی بود و دشوار: نامی که مرا هم گرامی ست و دشوار.
.
وقتی نیچه این جملات را می نوشت، ایرانی ها هنوز به "راستگویی" شهره عالم بودند ...
.
.
.