۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

مشکل مردا، مشکل زَنا

مُشکلای مردا به چیزایی مثل ِ نژاد، یا پول و شغل بر می گرده اما مشکلای زنا، دور ِ یه موضوع می گرده: زن به دنیا اومدن!
.
اوریانا فالاچی / جنس ضعیف
.
.
.