۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

جواب از نوع خاص

مصاحبه کننده: ... آقای حاتمی کیا در برنامه "راز" به نوعی گفت که فیلم های شما تماشاگر را ناامید می کند و این نهایت بی اخلاقی فیلمساز است. نظرتان درباره این حرف چیست؟
اصغر فرهادی: ایشان باشعورتر از آن هستند که این حرف را از سر اعتقاد و صداقت گفته باشند. بگذریم ...
*
همشهری جوان -  سوم اردیبهشت 90