۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

گفته شد در لندن جا رزرو کنند

سه شنبه آینده – هفده اسفند 89 – محمدرضا مهدوی کنی، برای کسب کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری، با هاشمی رفسنجانی رقابت می کند ...
***
فلاش بک – خاطرات هاشمی رفسنجانی – چهارده اسفند 61: ... گفتم به امام اطلاع دهند که برای هفته آینده آقای مهدوی کنی را برای نماز جمعه انتخاب کرده ام. قبلا احمدآقا از طرف امام پیام آورده بود که هر کس را به جای خودم انتخاب می کنم، قبلا به امام اطلاع دهم ...
فلاش بک – خاطرات هاشمی رفسنجانی – یازده تیر ماه 62: پیش از ظهر احمدآقا آمد. گفت: امام درباره ترجیح هر یک از آقایان امامی کاشانی، آقارضی شیرازی و یا مهدوی کنی برای عضویت در شورای نگهبان به تردید افتاده اند. مفصلا با ایشان صحبت کردم؛ قرار شد با امام مذاکره کنند. آخر شب، احمد آقا آمد و گفت حکم سه نفر، آقایان محمدی گیلانی، مومن و امامی کاشانی صادر شده ...
فلاش بک – خاطرات هاشمی رفسنجانی – یازده بهمن ماه 62: ... با احمدآقا تلفنی صحبت کردم. گفت امام به آقای مهدوی کنی و نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خواهان اجازه دخالت در انتخابات سراسر کشور بودند، جواب رد داده اند و تقاضای ملاقات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را هم نپذیرفته اند ...
فلاش بک – خاطرات هاشمی رفسنجانی – بیست و پنج شهریور 64: .. احمدآقا آمد و اطلاع داد که امروز آقایان مهدوی کنی، ناطق نوری، یزدی و جنتی خدمت امام آمدند و از امام خواستند اظهار نظری که مبتنی بر عدم مصلحت بودن تغییر آقای (میرحسین موسوی) نخست وزیز، فرموده اند پس بگیرند یا جبران کنند که آقای خامنه ای بتوانند فرد دیگری را معرفی نمایند ولی امام نپذیرفته اند و محکم گفته اند که مصلحت نیست دولت عوض شود ...
فلاش بک – خاطرات هاشمی رفسنجانی – نوزده آذر ماه 64: ... آقای آذری قمی آمد و درخواست ارز برای معالجه پروستات در لندن داشت. برای آقای مهدوی کنی هم به خاطر کسالت قلبی، گفته شد در لندن جا رزرو کنند